Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy
Adres do zwrotu:
Justyna Kaszkiewicz PELUCHE
Szewska 6
62-200 Gniezno
 
ZWROTY Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych, odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres firmy lub w formie elektronicznej na adres e-mail. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić przedmiot zakupu.Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania i musi mieć przyczepione metki producenta. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w naszym sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
W celu usprawnienia obsługi, do zwracanych towarów prosimy załączyć formularz odstąpienia od umowy
Formularza odstąpienia od umowy
1. Adresat: Justyna Kaszkiewicz PELUCHE, ul. Szewska 6; 62-200 Gniezno
2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
3. Data zawarcia umowy ...
4. Imię i nazwisko konsumenta ...
5. Adres konsumenta(-ów) ...
6. Podpis konsumenta(-ów) (*) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
7. Data(*) Niepotrzebne skreślić
8. Dane i numer konta bankowego do zwrotu.